AKTIVITET - MØTE


INVITASJON TIL MEDLEMSMØTE
Tid: Onsdag 07. Juni 2023 kl. 19:00
Sted: Melkeplassen; Arne Abrahamsens vei 1, 5162 Melkeplassen.
Parkering: På plasser merket Gjesteparkering. Hvis fullt der, kan det også parkeres langs med husveggen
mellom de to inngangsdørene. Målsetning: ikke blokkere for utrykningsbiler og husets brukere hvor der også
er rullestolbrukere. Parkerer du på CoopPrix-plassene kan du bli bøtelagt. Parkering for øvrig i nærområdet.

PROGRAM

1. Informasjon fra klubbstyret.
• Resultatservice med filminnslag fra NM i Film 2023.
• BFF til SVK 9-11.juni. Oppdatering.
• Ny PC og nytt AV-skap.
• Interesse for sommerkonkurranse 2023? Innlevering på septembermøtet.
• Høstprogrammet 2023. Innspill fra medlemmene!

2. FLAX-film / Medlemsfilm.
• En FLAX-film må ikke være ferdig og perfekt. Konseptet er også ment til å vise
grovklipp hvor du kanskje spør om din film fungerer eller hva som med fordel kan
rettes på / utelates eller suppleres med. Ta med din film / ditt grovklipp!

3. DaVinci Resolve
• Spørsmål / utfordringer fra brukerne. Vi søker svar i fellesskap.

4. NM i Film 2023.
Vi ser bidrag i klassen for Dokumentar


Velkommen!
mvh klubbstyret
Bergen Fritidsfilmere


Arkiv - Eldre møter


INVITASJON TIL MEDLEMSMØTE
Tid: Onsdag 03. mai 2023 kl. 19:00
Sted: Melkeplassen; Arne Abrahamsens vei 1, 5162 Melkeplassen.
Parkering: På plasser merket Gjesteparkering. Hvis fullt der, kan det også parkeres langs med husveggen
mellom de to inngangsdørene. Målsetning: ikke blokkere for utrykningsbiler og husets brukere hvor der også
er rullestolbrukere. Parkerer du på CoopPrix-plassene kan du bli bøtelagt. Parkering for øvrig i nærområdet.PROGRAM

1. Nyheter og informasjon fra klubbstyret.
• Om NM i Film 2023 og offentliggjøring av resultatene 9. mai kl. 19:00 iht melding
fra NSFF Filmutvalget. Lenke legges ut på https://nsff.no
• Oppdatering ifm reise til Stavanger Videoklubb (SVK) i Sandnes 9-11.juni.
Oppdatert program med detaljer og flere praktiske opplysninger.
Nå trenger vi påmeldinger!

2. Reisestativ med videohode / væskehode.
• Tips til stativ og videohode; utstyr som man bør gidde
å ta med seg på tur.

3. FLAX-film / Medlemsfilm.
• En FLAX-film må ikke være ferdig og perfekt.
Konseptet er også ment til å vise grovklipp hvor du spør om din
film fungerer eller hva som med fordel kan rettes på eller suppleres med. Tar du
med din film / din grovklipp?

4. Bearbeiding av opptak av kommentarstemme.
Med basis i opptak gjort på aprilmøtet, ser vi på hvordan vi ved hjelp av DaVinci
Resolve/ Fairlight eller Audacity; https://www.audacityteam.org/ kan forbedre lyden
ytterligere; før- eller etter den legges på tidslinjen som medie i din film.

5. NM i Film 2023.
Vi ser bidrag i klassen Dokumentar dersom tiden tillater det.


Velkommen!

mvh klubbstyret
Bergen FritidsfilmereINVITASJON TIL MEDLEMSMØTE
Tid: Onsdag 12. april 2023 kl. 19:30
Sted: Melkeplassen; Arne Abrahamsens vei 1, 5162 Melkeplassen.
Parkering: På plasser merket Gjesteparkering. Hvis fullt der, kan det også parkeres langs med husveggen
mellom de to inngangsdørene. Målsetning: ikke blokkere for utrykningsbiler og husets brukere hvor der også
er rullestolbrukere. Parkerer du på CoopPrix-plassene kan du bli bøtelagt. Parkering for øvrig i nærområdet.PROGRAM FOR MEDLEMSMØTET

1. Nyheter og informasjon fra klubbstyret.

Om NM i Film 2023 og nominasjonsarbeidet forut for juryarbeidet.
• Oppdatering ifm reise til Stavanger Videoklubb (SVK) i Sandnes 9-11.juni. Blir
du med på en tur som vil gi faglig påfyll; styrke egen kompetanse, være sosial,
treffe likesinnede fritidsfilmere? Et grovutkast til program er under utarbeidelse.
• Markedsføringsfilmen vår er nå publisert på Facebook
https://www.facebook.com/groups/bergenvideoamatorer (se uten å ha en profil
der) og på våre nye nettsider https://bergenfritidsfilmere.no/ Dere som er på
Facebook; har dere delt den lenken for at filmen kan å nå ut til flere?


2. Hvordan lage en kommentar med god teknisk kvalitet.

• Lydkvalitet og lydnivå er fritidsfilmerens kanskje største utfordring.
• Teknisk utstyr ved innspilling av kommentar.
• Hva betyr det akustiske miljøet du er i ved innspilling av kommentar?
• Praktisk innspilling av kommentarstemme. Vi tester ulike metoder.
• Etterbehandling; om påkrevet.


3. FLAX-film.
• En FLAX-film må ikke være ferdig og perfekt. Konseptet er også ment til å vise
filmklipp hvor du spør om din film fungerer eller hva som med fordel kan rettes
på eller suppleres med. Tar du med din film / ditt filmklipp ?


Velkommen!

mvh klubbstyret
Bergen Fritidsfilmere

Til medlemmer av Bergen Fritidsfilmere


INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2023

Trykk på overskriften får å se program innhold !I henhold til § 3 i klubbens vedtekter avholdes årsmøte i Bergen Fritidsfilmere,
Dato: Onsdag 1. mars kl. 19:00
Sted: Klubblokalet på Melkeplassen
NB: Møt presis. Etter årsmøtet avholdes ordinært medlemsmøte. Se egen invitasjon


SAKSLISTE
a) Godkjenning av innkalling.
b) Kontroll av stemmeberettigede i møtet (betalt kontingent for 2023).
c) Valg av referent og stemmetellere.
d) Årsberetning 20202 fra klubbstyret, se vedlegg.
e) Årsregnskap 2022 og revisorberetning, se vedlegg. Knut Georg Flo har vært revisor.
f) Budsjett 2023, se vedlegg.
f) Kontingent for 2024. Styret foreslår uendret kontingent, fortsatt kr 925 / 475.
g) Innkomne forslag.
i) Valg av medlemmer til styret.
Styret velges for to år av gangen, men så ledes at ikke flere enn tre går ut av styret samtidig. Det Finn Wetteland og Håkon Nyhus som står på valg. Styret konstituerer seg selv på første, ordinære styremøte.
Se innstilling fra valgkomiteen v/ Øyvind Kristiansen og Håkon Fanebust.
j) Valg av revisor.
Se innstilling fra valgkomiteen.
k) Valg av valgkomite.
Se innstilling fra valgkomiteen


Med hilsen
Klubbstyret
Bergen Fritidsfilmere
INVITASJON TIL MEDLEMSMØTE FEBRUAR 2023
Trykk på overskriften får å se program innhold !
Tid: Onsdag 1.mars - kl. 20.00 - 22.00
Sted: Melkeplassen; Arne Abrahamsens vei 1, 5162 Melkeplassen.
Parkering: på anviste plasser merket Gjesteparkering. Hvis fullt der, kan det også parkeres langs med
husveggen mellom de to inngangsdørene. Målsetning: ikke blokkere for utrykningsbiler og husets brukere hvor der også er
rullestolbrukere. Parkerer du på CoopPrix-plassene kan du bli bøtelagt. Parkering for øvrig i nærområdet.

Har du anledning er det fint med litt hjelp til å rigge lokalet fra kl. 18:30
Har du venner som kan være interessert i film på amatørnivå, invitér dem med!


PROGRAM FOR MEDLEMSMØTET
1. Nyheter og informasjon fra klubbstyret.
• Besøk til Stavanger Videoklubb (SVK) i Sandnes blir avviklet 9-11.juni. Blir du med på en tur som vil gi faglig påfyll;
styrke egen kompetanse, være sosial, treffe likesinnede fritidsfilmere?

2. DaVinci Resolve / markedsføringsfilm.
Med positiv erfaring fra Workshop 21. januar og responsen på februarmøtet, er det gjort noen endringer. Vi ser et utkast
på 01:26 og ønsker kommentarer før filmen blir publisert!

3. FLAX-film / Medlemsfilm.
• En FLAX-film må ikke være ferdig og perfekt.
Konseptet er også ment til å vise filmklipp hvor du spør om din film fungerer eller hva som med
fordel kan rettes på eller suppleres med.
• Bidrar du med medlemsfilm; en film som overstiger 10 minutter.
Varsle styret før møtet!

4. Teknisk innslag. Kan du ditt videokamera - del 2.
Vi fortsetter på en gjennomgang av noen typiske begreper og funksjoner for mange konsument videokameraer.
Om du ønsker, kan du ta med ditt kamera, men dakameraene våre nok er av ulike i fabrikat og ulike
modeller, rekker vi neppe å veilede alle på hvert enkelt kamera.


mvh klubbstyret
Bergen Fritidsfilmere


NB: Medlemsmøtet i april blir onsdag 12. april med møtestart kl. 19:30


Regler for FLAX-film.
Kameraopptak, maks 2 år gamle, ferdig eller uferdig film max.10 minutter, med tittel, fritt tema. Alle som pr.
november har levert bidrag får ett lodd i potten for hver film, men max 3 lodd. Trekkes på møtet i desember.